Udhëzimet e fundit nga OBSH lidhur me ofrimin e shërbimeve themelore stomatologjike në kontekst të COVID-19

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka publikuar udhëzime për konsideratat lidhur me ofrimin e shërbimeve themelore stomatologjike në kontekst të COVID-19, me qëllim që të adresojë nevojat dhe konsideratat e veçanta gjatë ofrimit të këtyre shërbimeve. Këto udhëzime të përditësuara përmbajnë rregulla që rekomandohen për të parandaluar transmetimin dhe infektimin me virusin SARS-CoV-2 në ambientet…