Në ditën e shëndetit të gingivës “T’I THEMI JO GJAKDERDHJES NGA GINGIVA”

Për të festuar Ditën e Shëndetit të Gingivës, që Federata Evropiane e Parodontologjisë (EFP) e shënon me 12 Maj, FDI intervistoi ekspertin e parodontologjisë Prof. Lijian Jin nga Hong Kongu, për të diskutuar rëndësinë e shëndetit të gingivës gjatë gjithë jetës. Prof. Jin është një nga katër ekspertët nga ekipi punues i projektit të shëndetit…