Në ditën e shëndetit të gingivës “T’I THEMI JO GJAKDERDHJES NGA GINGIVA”

Për të festuar Ditën e Shëndetit të Gingivës, që Federata Evropiane e Parodontologjisë (EFP) e shënon me 12 Maj, FDI intervistoi ekspertin e parodontologjisë Prof. Lijian Jin nga Hong Kongu, për të diskutuar rëndësinë e shëndetit të gingivës gjatë gjithë jetës. Prof. Jin është një nga katër ekspertët nga ekipi punues i projektit të shëndetit global parodontal të FDI. Ekipi i punës ofron udhëzime dhe ekspertizë shkencore për të siguruar zbatimin e mirë të Projektit të Shëndetit Global Parodontal, që synon të zvogëlojë dhe parandalojë sëmundjen e gingivës në mbarë botën. Prof. David Herrera, Prof. Stefan Renvert dhe Dr. Joerg Meyle, së bashku me Prof. Jin po mbështesin punën e FDI në promovimin e shëndetit parodontal.

 

Për më shumë klikoni linkun e mëposhtëm:

https://www.fdiworlddental.org/news/20200512/gum-health-expert-prof-lijian-jin-says-no-to-bleeding-gums-on-gum-health-day