Themelohet Komisioni Ekzekutiv për luftimin, monitorimin dhe reagimin ndaj SarS CoV2 – COVID-19

Në mbledhjen e Qeverisë së Kosovës, sot me 22 qershor është themeluar Komisioni Ekzekutiv për luftimin, monitorimin dhe reagimin ndaj SarS CoV2 – COVID-19. Komisioni ka për qëllim të shqyrtojë dhe informojë Qeverinë për çështje të caktuara në lidhje më SarS CoV2 – COVID-19 dhe të këshillojë dhe t’i propozojë Qeverisë ndërmarrjen e veprimeve përkatëse…