Themelohet Komisioni Ekzekutiv për luftimin, monitorimin dhe reagimin ndaj SarS CoV2 – COVID-19

Në mbledhjen e Qeverisë së Kosovës, sot me 22 qershor është themeluar Komisioni Ekzekutiv për luftimin, monitorimin dhe reagimin ndaj SarS CoV2 – COVID-19.
Komisioni ka për qëllim të shqyrtojë dhe informojë Qeverinë për çështje të caktuara në lidhje më SarS CoV2 – COVID-19 dhe të këshillojë dhe t’i propozojë Qeverisë ndërmarrjen e veprimeve përkatëse për luftimin dhe përballje me SarS CoV2 – COVID-19.
Anëtarët e Komisionit Ekzekutiv, janë:
1. Visar Berisha, Këshilltar i Kryeministrit, kryesues;
2. Pleurat Sejdiu, Oda e Mjekëve të Kosovës anëtar
3. Naser Rrustemi, Oda e Infermierëve të Kosovës anëtar
4. Fitim Havolli, Sindikata e Infermiereve të Kosovës anëtar
5. Blerim Kamberi, Oda e Stomatologëve të Kosovës anëtar
6. Arianit Jakupi, Oda e Farmacistëve të Kosovës anëtar
7. Naser Ramadani, Shoqata e Epidemiologëve të Kosovës anëtar
8. Lul Raka, Shoqata e Mikrobiologëve të Kosovës anëtar
9. Lindita Ajazaj Berisha, Klinika Infektive QKUK-SHSKUK anëtare
10. Valbon Krasniqi, Klinika Infektive QKUK-SHSKUK anëtar
11. Dukagjin Zogaj, Klinika e Alergologjisë QKUK-SHSKUK anëtar
12. Naser Syla, Qendra Emergjente QKUK-SHSKUK anëtar
13. Lulzim Emini, Asociacioni Kosovar i Anesteziologëve të Kosovës anëtar
14. Burim Neziri, Instituti i Patofiziologjisë, Fakulteti i Mjekësisë anëtar
15. Rinë Limani Instituti i Patologjisë, Fakulteti i Mjekësisë anëtare
16. Burim Seferi, Kryqi i Kuq i Kosovës anëtar
17. Iliriana Bajraktari anëtare
18. Përfaqësues nga Shoqata e Pulmologëve të Kosovës
19. Përfaqësuesi nga Shoqata e Transfuziologëve të Kosovës
20. Përfaqësues nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë
21. Përfaqësues nga Kolegjiumi i Drejtorëve të Shëndetësisë në Komuna