Fillon cikli i parë i ligjëratave profesionale të organizuar nga OSK

Me datë 03.04.2023, në ora 13:30 në Prizren (QKMF-1, kati i dytë i Stomatologjisë) do të mbahet ligjërata me temë: “Bruksizmi dhe efektet e tij në sistemin mastikator dhe në punimet protetikore” nga Dr. Sc. Zana Lila, Specialiste e Protetikës Stomatologjike.

Kjo ligjëratë vlerësohet me 8 pikë kredituese për pjesëmarrje aktive dhe 5 pikë kredituese për pjesëmarrje pasive.