GALERIA

Koferenca e gjashtë stomatologjike-virtuale - Dhjetor 2021

Koferenca e pestë stomatologjike-virtuale "Stomatologjia në rrethana të pandemisë" - Mars 2021

Koferenca e katërt stomatologjike - Nëntor 2019