GALERIA

Simpoziumi profesional - Prill 2024

Shënimi i 10 vjetorit të themelimit të Odës së Stomatologëve të Kosovës

Mbledhja konstituive e Kuvendit të OSK-së - Legjislatura e III-të dhe zgjedhja e Kryetarit - 07 prill 2023

Takimi me Kryetarët e Odave të rajonit Shkup, Nëntor 2022

Kuvendi i OSK-së i mbajtur me datë 12.11.2022

Vizita në Shoqatën e Stomatologëve të Turqisë, Stamboll 8-10 Shtator, 2022

Vizita në Odën e Stomatologëve të Kroacisë, Zagreb, 9-11 qershor, 2022

Promovimi i revistës stomatologjike dhe dhënia e dekoratave - Qershor 2022

Koferenca e gjashtë stomatologjike-virtuale - Dhjetor 2021

Koferenca e pestë stomatologjike-virtuale "Stomatologjia në rrethana të pandemisë" - Mars 2021

Koferenca e katërt stomatologjike - Nëntor 2019