Na kontaktoni

Të gjithë ata që kanë ndonjë vërejtje apo sugjerim, mund të na kontaktojnë në adresën e më poshtme:

Adresa: 

Ulpiana, rr. Mark Dizdari (përballë Rrethit të Spitalit)

D 7, Hyrja II, nr. 6

Tel:

+383 45 240 588

E- mail:

info@osk-ks.org