Na kontaktoni

Të gjithë ata që kanë ndonjë vërejtje apo sugjerim, mund të na kontaktojnë në adresën e më poshtme:

Tel:

+383 45 240 588

E- mail:

info@osk-ks.org