Oda e Stomatologëve të Kosovës organizon:

KONFERENCËN E IV-TË STOMATOLOGJIKE

“STOMATOLOGJIA SOT DHE NESËR”

(me pjesëmarrje ndërkombëtare)
22 – 23 Nëntor 2019, Venus Hotel, Prishtinë