Lajme & Ngjarje

LLOGO-ORIGJINAL

Përfundoi Konferenca e VI-të Stomatologjike

Me 18 Dhjetor 2021 u mbajt Konferenca e VI-të Stomatologjike-Virtuale në të cilën morën pjesë mbi 900 pjesëmarrës. Kjo Konferencë u organizua nga OSK, me ligjërues të shquar me përvojë profesionale dhe akademike nga fusha të ndryshme stomatologjike. Një pjesë e tyre ishte me pjesëmarrje fizike me një audiencë të kufizuar, si dhe pjesëmarrje virtuale…

IMG_6949

Ceremonia e vendosjes së gurëthemelit të Obeliskut

Në hyrje të kompleksit të Qendrës Klinike Universitare në Prishtinë, sot është vendosur gurëthemeli i obeliskut në nder dhe përkujtim të kontributit dhe sakrificës së profesionistëve shëndetësor të Republikës së Kosovës. Obelisku i profesionistëve shëndetësorë është monument, i cili do të simbolizojë rëndësinë e shërbimit shëndetësor dhe jetës si fenomen. Në këtë ceremoni solemne të…

LLOGO-ORIGJINAL

Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 01.12.2021, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Konferencës ‘’Konferenca e VI-të Stomatologjike-Virtuale’’ që do të mbahet me datë: 18 Dhjetor 2021, e akrediton eventin në fjalë si vijon: Pjesëmarrja aktive 15 pikë Pjesëmarrja pasive 10 pikë Për…

LLOGO-ORIGJINAL

Njoftim për dhënien e kontratës

Njoftim për dhënien e kontratës me numër të prokurimit 02/21/2-3-6

LLOGO-ORIGJINAL

Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 25.11.2021, pas vlerësimit të dokumentacionit të pranuar nga VIZION DENT, për akreditimin e Ligjëratës që do të mbahet me datë: 27 Nëntor 2021, e akrediton eventin në fjalë si vijon: Pjesëmarrja aktive 6 pikë Pjesëmarrja pasive 5 pikë…

LLOGO-ORIGJINAL

REAGIM PUBLIK

Oda e Stomatologëve të Kosovës me shqetësim ka përcjellë kronikat mediale të paraqitura gjatë ditëve të fundit të drejtuar ndaj anëtarit tonë. E njoftojmë opinionin publik se Oda e Stomatologëve të Kosovës nuk ka pranuar ndonjë ankesë nga ana e pacientes në lidhje me rastin e paraqitur në media dhe se pretendimet  e shfaqura  kanë…

LLOGO-ORIGJINAL

Ftesë për tender

17.11. 2021. Oda e Stomatologëve të Kosovës fton të gjitha kompanitë e interesuara që të paraqesin kërkesën e tyre për dosje të tenderit për “Kontratë për Auditim financiar dhe funksional të OSK-së për vitin 2020”. Njoftimin për kontratë mund ta shkarkoni këtu: Njoftimi për kontratë “Kontratë për Auditim financiar dhe funksional të OSK-së për vitin…

LLOGO-ORIGJINAL

Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 10.11.2021, pas vlerësimit të dokumentacionit të pranuar nga Shoqata BRAINSTROM, për akreditimin e konferencës ‘’Takimi Kombëtar i Shkencave Mjekësore 9’’ që do të mbahet me datë: 19-21 Nëntor 2021 në Tiranë, e akrediton eventin në fjalë si vijon: Pjesëmarrja…

LLOGO-ORIGJINAL

Njoftim

Të nderuar anëtarë të OSK-së, Oda e Stomatologëve të Kosovës organizon KONFERENCËN E GJASHTË STOMATOLOGJIKE-VIRTUALE (Me ligjërues të huaj dhe vendor), e cila do të mbahet  me datë 18 dhjetor 2021. Konferenca do të akreditohet nga Oda e Stomatologëve të Kosovës. Për detajet e konferencës do t’ju njoftojmë me kohë.

LLOGO-ORIGJINAL

Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 26.10.2021, pas vlerësimit të dokumentacionit të pranuar nga Institucioni i Edukimit të lartë, UBT, për akreditimin e ‘’Konferencës ndërkombëtare të Shkencave Stomatologjike’’ që do të mbahet me datë: 29-30 Tetor 2021, e akrediton eventin në fjalë si vijon:…

LLOGO-ORIGJINAL

Bëhet përzgjedhja e projektit ideor artistik për monumentin përkujtimor për nder të profesionistëve shëndetësorë

Këtu mund të gjeni informata lidhur me përzgjedhjen e projektit ideor artistik për monumentin përkujtimor për nder të profesionistëve shëndetësorë.

LLOGO-ORIGJINAL

Njoftim

Kërkesë për shpalljen e Ftesës për ofertë Ftesë për ofertë Njoftim për Kontratë – OPSH

LLOGO-ORIGJINAL

Formohet Këshilli Readaktues i revistës stomatologjike

Duke pasur parasysh mungesën e kahershme të një reviste stomatologjike, Oda e Stomatologëve të Kosovës ka filluar procedurat për inicimin e nxjerrjes së revistës stomatologjike e cila do të ketë karakter profesional dhe informues. Këshilli Drejtues i OSK-së në mbledhjen e mbajtur me 22.06.2021 ka emëruar Këshillin Redaktues të revistës stomatologjike në përbërje: Kastriot Meqa…

LLOGO-ORIGJINAL

Rikujtim për pajisje me faksimil

Oda e Stomatologëve të Kosovës rikujton anëtaret e saj se periudha për pajisje me faksimil unik të prodhuar nën autoritetin e OSK-së është deri me 30 Qershor 2021. OSK rikujton se ushtrimi i veprimtarisë pa pajisje me faksimil unik pas datës 30 Qershor, paraqet ushtrim të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore dhe si e tillë mund…

LLOGO-ORIGJINAL

N J O F T I M

Të nderuar anëtarë/e të OSK-së, Ju njoftojmë se nga data 07.06.2021, Zyret e OSK-së do të kalojnë në një objekt tjetër me adresë: Ulpiana D 7, Hyrja II, nr. 6 (rr. Mark Dizdari) në Prishtinë (përballë Rrethit të Spitalit). Faleminderit për mirëkuptimin tuaj!

LLOGO-ORIGJINAL

Projektimi dhe ndërtimi i Obelsikut

Odat e profesionistëve shëndetësor pas ndarjes së lokacionit në afërsi të QKUK-së nga ana e Komunës së Prishtinës për vendosjen e obeliskut në shenjë mirënjohje për profesionistët shëndetësorë dhe në shenjë nderimi të atyre që kanë ndërruar jetë nga virusi COVID-19, kanë marrë vendim për hapjen e konkursit publik lidhur me projektimin e detajizuar të…

LLOGO-ORIGJINAL

Kërkesë për marrje me qera ambiente zyrash për nevojat e OSK-së

Oda e Stomatologëve të Kosovës fton të gjithë të interesuarit të dërgojnë ofertat e tyre për lëshimin me qera ambiente zyrash për Odën e Stomatologëve të Kosovës, me specifikat si më poshtë: • Sipërfaqja e ambienteve për zyra të variojë nga 55 m² – 75 m² ; • Të jenë së paku tri ambiente të…

IMG_0199

OSK fillon shpërndarjen e faksimileve unik për stomatolog

Sot, në Zyret e Odës së Stomatologëve të Kosovës filloi shpërndarja e parë e faksimileve unike të prodhuara nën autoritetin e OSK-së. Me këtë rast Kryetari i OSK-së, Prof. Dr. Blerim Kamberi theksoi se pajisja me faksimilin zyrtar të lëshuar nga OSK-ja, paraqet shenjë për identifikimin profesional, gjegjësisht nënshkrimin profesional të stomatologut. Afati kohor për…

LLOGO-ORIGJINAL

N J O F T I M

Të nderuar anëtarë të OSK-së,   Afati kohor për aplikim për furnizim me faksimil fillon nga data 01.04.2021 deri 30.06.2021. Formularin për furnizim me faksimil mund ta shkarkoni nga ballina e OSK-së https://osk-ks.org/wp-content/uploads/2021/03/Formular-per-faksimil-1.docx Pagesa e taksës administrative në shumë prej 15 € bëhet përmes NLB Banka duke u bazuar në këto të dhëna: Emri i Llogarisë: Oda e Stomatologëve të Kosovës Nr. Llogarisë: 1701 0016 0008 1756 Gjatë kryerjes së…

LLOGO-ORIGJINAL

N J O F T I M

Oda e Stomatologëve të Kosovës si përfaqësuese ligjore e interesave profesionale të stomatologëve, ka pranuar disa kërkesa nga ana e anëtarëve të saj me të cilat janë ngritur shqetësimet e tyre se insitucionet e vendit janë duke hartuar planin e vaksinimit që ka në konsideratë vetëm punëtorët shëndetësorë të sektorit publik, kurse për punëtorët shëndetësorë…

LLOGO-ORIGJINAL

Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 01.03.2021, pas vlerësimit të dokumentacionit të pranuar, për akreditimin e konferencës së pestë stomatologjike virtuale ‘’Stomatologjia  në rrethana pandemie’’ e organizuar nga OSK që do të mbahet me datë: 20 Mars 2021, e akrediton eventin në fjalë si…

LLOGO-ORIGJINAL

Qarkore informative lidhur mbi detyrimin e përdorimit të faksimilave dhe formatit unik të miratuar nga OSK-ja

Të nderuar anëtarë/e të OSK-së, Përmes kësaj shkrese, ju njoftojmë se OSK ka zhvilluar procedurat e tenderimit për dhënie të kontratës për furnizim për punimin/ prodhimin e autorizuar të faksimilave sipas formës së miratuar dhe përmbajtjes është përcaktuar me Rregullore për Regjistrim, Licencim dhe Rilicencim të Stomatologëve. Prandaj, të gjithë stomatolgët që ofrojnë shërbime shëndetësore-stomatologjike…

DC20054A-E8F6-482B-8015-25504CD2A6F2

ODA E STOMATOLOGËVE TË KOSOVËS DHE INSTITUTI PËR HULUMTIME DHE TRAJNIME NË SHKENCAT MJEKËSORE “REZONANCA” NËNSHKRUAN MARRËVESHJE BASHËPUNIMI

Sot, me datë 24.02.2021 në ambientet e Kolegjit “Rezonanca” Kryetari i OSK-së Prof.Dr. Blerim Kamberi dhe Kryesuesi i Institutit për hulumtime dhe trajnime në shkencat mjekësore “Rezonanca” Prof.Asc. Eqrem Gara nënshkruan një marrëveshje të bashkëpunimit, me ç’rast palët shprehën vullnetin dhe mirëkuptimin e tyre për bashkëpunimin në fushën e e hulumtimeve shkencore në mjekësinë dentare,…

LLOGO-ORIGJINAL

Njoftim për dhënien e kontratës

FURNIZIM ME VULË (FAKSIMIL) Kontratë 1 Vjeçare

LLOGO-ORIGJINAL

NJ O F T I M

Oda e Stomatologëve të Kosovës me rastin e shënimit të ditës botërore të  Shëndetit Oral, organizon KONFERENCËN E PESTË STOMATOLOGJIKE-VIRTUALE (Me ligjërues të huaj dhe vendor), e cila do të mbahet  me datë 20 Mars 2021. Konferenca do të akreditohet nga Oda e Stomatologëve të Kosovës. Për detajet e konferencës do t’ju njoftojmë me kohë.

Image-1

Në Tiranë u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Odës së Stomatologëve të Kosovës dhe Fakultetit të Mjekësisë Dentare-Tiranë

Sot, me dt. 12 Shkurt 2021 në Tiranë, Kryetari i Odës së Stomatologëve të Kosovës  Prof. Dr. Blerim Kamberi dhe nënkryetari Dr.sc. Ali Gashi u pritën nga Dekanja e Fakultetit të Mjekësisë Dentare Prof. Asoc. Edit Xhajanka. Takimi u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë dhe shumë miqësore në ambientet e Fakultetit të Mjekësisë Dentare…

LLOGO-ORIGJINAL

N J O F T I M

Të nderuar anëtarë të OSK-së, Oda e Stomatologëve të Kosovës nga fillimi i këtij viti ka filluar pregatitjet për procedurat e nevojshme të pregatitjes së  faksimileve (vulave) profesionale të stomatologëve, në bazë të autorizimit ligjor që ndërlidhen me zbatimin e kompetencace publike për licencimin dhe rilicencimin e stomatologëve, të përcaktuara në Ligjin për Odat e…

LLOGO-ORIGJINAL

NJOFTIM PËR KONTRATË

08 Shkurt 2021 Oda e Stomatologëve të Kosovës fton të gjitha kompanitë e interesuara që të paraqesin kërkesën e tyre për dosje të tenderit për FURNIZIM ME VULË – FAKSIMIL   Njoftimin për kontratë mund ta shkarkoni këtu: Njoftimi për kontratë 01/21 Për më shumë informata referojuni ftesës për tender të cilën e gjeni të…

Image-1 (3)

Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet OSK-së dhe SHSRK-së

Sot, me dt. 02.02.2021, Kryetari i Odës së Stomatologëve të Kosovës Prof. Dr. Blerim Kamberi dhe Kryetarja e Shoqatës së Stomatologëve të Republikës së Kosovës Dr. Sc.Donika Bajrami kanë nënshkruar Memorandumin e bashkëpunimit, ku ndër tjerash ata shprehën vullnetin dhe mirëkuptimin e tyre për bashkëpunimin reciprok në fushën e shkëmbimit të informacioneve, përvojave dhe organizimit…

LLOGO-ORIGJINAL

Specializantët e rinj me vetëfinancim, nga tani do të mbështeten me paga nëpërmjet fondit për subvencione nga MSH

Të nderuar/a anëtarë/e, gjatë javës së kaluar zhvilluam takim të përbashkët me një grup të specializantëve me të cilin u dakorduam dhe bashkrenduam kërkesat e tyre. Kryetari i OSK-së i është drejtuar Ministrit të Shëndetësisë Z. Zemaj me kërkesë për mbështetje financiare të specializantëve të rinj të stomatologjisë nga programi i subvencioneve, pas së cilave tashmë…