FONDI I SOLIDARITETIT PËR ANËTARËT E OSK-SË

Nënllogaria e Odës së Stomatologëve të Kosovës për Fondin e Solidaritetit për anëtarët e saj ka për qëllim grumbullimin e mjeteve financiare vullnetare për anëtarët e OSK-së për rastet e parapara sipas legjislacionit në fuqi.

Banka: NLB

Emërtimi: Oda e Stomatologëve të Kosovës – Fondi për Solidaritet

Numri i nënllogarisë: 1701 0169 0000 4470

IBAN: XK05 1701 0169 0000 4470

 

    FORMULARI PËR NDIHMË SOLIDARE