ORGANET E ODËS

KUVENDI I ODËS

Kuvendi është organi më i lartë i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron të gjitha të drejtat dhe përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 pë Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Kuvendi i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 55 anëtarë.

Afrim Abazi
Agron Vezgishi
Ajla Zymber Çeshko
Albert Dumani
Arianit Demiri
Arijeta Sahatçiu-Demiri
Arlind Mala
Arlinda Tmava-Dragusha
Astrit Gojani
Baftijar Krasniqi
Bajram Krasniqi
Behar Spahiu
Benein Sharapolli
Blerim Kamberi
Blerim Mehmeti
Bleron Faiku
Blerta Latifi-Xhemajli
Bujar Bekteshi
Burhan Arifi
Dashnor Bukleta
Diana Shehu-Devaja
Driton Krasniqi
Driton Thaçi
Fatmir Gërdellaj
Faton Pula
Fehim Haliti
Fisnik Dafota
Floriana Drejta-Stavileci
Flutura Jusufi
Genc Zenunaj
Getoar Beqiraj
Gëzim Ramadani
Hanemsa Kaymakçi
Ilmi Kryeziu
Jemin Zeqiri
Jeton Gashi
Luljeta Agusholli
Lulzim Kallaba
Mimoza Musliu
Musa Qazimi
Naile Gashi
Naim Drevinja
Nerxhivane Zejnullahu
Nijazi Heta
Nora Leci-Shala
Petrit Loci
Qëndrim Alija
Reshat Mala
Selim Baftiu
Shemsi Bushi
Shkumbin Shllaku
Tefta Mjekiqi-Bislimi
Uran Halimi
Valon Berani
Yll Halimi

KËSHILLI DREJTUES

Këshilli Drejtues është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Këshilli Drejtues i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 11 anëtarë.

Prof. Dr. Blerim Kamberi – Kryesues
Dr. Musa Qazimi- Zv. Kryesues
Dr. Ali Gashi- Anëtar
Dr. Petrit Loci – Anëtar
Dr. Nijazi Heta – Anëtar
Dr. Fatmir Gërdellaj – Anëtar
Dr. Suzana Ismeti – Anëtar
Dr. Oruq Karadollami – In memoriam
Dr. Merita Brovina – përfaqësuese e MSH – Anëtare
Dr. Adelina Lenjani – përfaqësuese e MSH – Anëtare
Dr. Teuta Bicaj – përfaqësuese e MSH – Anëtare

KËSHILLI ETIK

Këshilli Etik është organi i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Këshilli Etik i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 5 anëtarë.

Dr. Ardian Nika – Kryetar
Dr. Ali Prebeza – Anëtar
Dr. Drita Rama – Durguti – Anëtar
Dr. Zenel Ahmeti – Anëtar
Dr. Ardian Salihu – përfaqësuesi i MSH – Anëtar

GJYQI I NDERIT I ODËS SË STOMATOLOGËVE TË KOSOVËS

Gjyqi i Nderit është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Gjyqi i Nderit i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 5 anëtarë.

Dr. Jemin Zeqiri – Kryetar
Dr. Astrit Gojani – anëtar
Dr. Hasan Salihu – anëtar – In memoriam
Dr. Zana Lila-Krasniqi – anëtare
Znj. Anita Krasniqi-Prenaj, gjyqtare – anëtare

PROKURORI DHE ZËVENDËS PROKURORI I ODËS SË STOMATOLOGËVE TË KOSOVËS

Prokurori dhe Zëvendës Prokurori i Odës së Stomatologëve të Kosovës ushtrojnë përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Prokurori dhe Zëvendës Prokurori i Odës së Stomatologëve të Kosovës.

Prof. Asoc. Dr. Ferit Koçani – Prokuror
Dr. Yll Halimi – Zëvendës Prokuror

KËSHILLI MBIKËQYRËS

Këshilli Mbikëqyrës është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Këshilli Mbikëqyrës i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 7 anëtarë.

Dr. Ilmi Caka – Kryetar
Dr. Visar Bunjaku – Zv. Kryetar
Dr. Benein Sharapolli – Anëtar
Dr. Flutura Jusufi – Anëtare
Dr. Teuta Kutllovci – Anëtare
Dr. Visar Olluri – përfaqësuesi i MSH – Anëtar
Dr. Arlinda Tmava – përfaqësuese e MSH – Anëtare

KOMISIONI PËR BUXHET DHE FINANCA TË ODËS SË STOMATOLOGËVE TË KOSOVËS

Komisioni për Buxhet dhe Financa është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Komisioni për Buxhet dhe Financa i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 7 anëtarë.

Dr. Afrim Abazi – Kryetar
Dr. Ilmi Kryeziu – Zv. Kryetar
Dr. Besim Ademi – Anëtar
Dr. Burhan Arifi – Anëtar
Dr. Milaim Sejdini – Anëtar
Dr. Nora Aliu – Anëtar
Dr. Tahir Luma – Anëtar

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE ETIKE TË ODËS SË STOMATOLOGËVE TË KOSOVËS

Komisioni për Çështje Etike është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Komisioni për Çështje Etike i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 7 anëtarë.

Dr. Donika Bajrami – U.D. Kryetare
Dr. Albert Dumani – Zv. Kryetar
Dr. Agim Islami – Anëtar
Dr. Arlinda Dragusha – Anëtare
Dr. Ilir Shala – Anëtar
Dr. Lulzim Kallaba – Anëtar
Dr. Valon Halili – Anëtar

KOMISIONI PËR EDUKIM SPECIALISTIK TË ODËS SË STOMATOLOGËVE TË KOSOVËS

Komisioni për Edukim Specialistik është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Komisioni për Edukim Specialistik i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 7 anëtarë.

Dr. Kastriot Meqa – Kryetar
Dr. Lindita Ismaili – Guda – Zv. Kryetare
Dr. Afërdita Hoxha – Manxhuka – Anëtare
Dr. Ali Tahiri – Anëtar
Dr. Faton Loci – Anëtar
Dr. Shaqir Miftari – Anëtar
Dr. Xhevdet Aliu – Anëtar

KOMISIONI PËR EDUKIM TË VAZHDUESHËM PROFESIONAL

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 7 anëtarë.

Dr. Ekrem Çitaku – Kryetar
Dr. Hazir Osaj – Zv. Kryetar
Dr. Arianit Demiri – Anëtar
Dr. Lendita Nallbani – Anëtare
Dr. Lumturije Asllani – Anëtare
Dr. Mustafa Kasa – Anëtar
Dr. Teuta Pustina – Anëtare

KOMISIONI PËR REGJISTRIM, LICENCIM DHE RI-LICENCIM TË PROFESIONISTËVE SHËNDETËSOR

Komisioni për Regjistrim, Licencim dhe Ri-Licencim të Profesionistëve Shëndetësor Profesional është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Komisioni për Regjistrim, Licencim dhe Ri-licencim i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 7 anëtarë.

Dr. Bylbyl Reçica – Kryetar
Dr. Agron Vezgishi – Zv. Kryetar
Dr. Adnan Qarkaxhia – Anëtar
Dr. Fahri Shabani – Anëtar
Dr. Kreshnik Spahiu – Anëtar
Dr. Miranda Stavileci – Anëtare
Dr. Qendrim Alija – Anëtar

KOMISIONI PËR SOLIDARITET DHE NDIHMË RECIPROKE TË ODËS SË STOMATOLOGËVE TË KOSOVËS

Komisioni për Solidaritet dhe Ndihmë Reciproke është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Komisioni për Solidaritet dhe Ndihmë Reciproke i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 7 anëtarë.

Dr. Tefta Mjekiqi – Kryetare
Dr. Leonora Sefa – Zv. Kryetare
Dr. Arjeta Gashi – Anëtare
Dr. Bashkim Zuka – Anëtar
Dr. Granit Kupina – Anëtar
Dr. Merita Kuqi – Anëtare
Dr. Nasuf Gërdellaj – Anëtar

SHËRBIMI PROFESIONAL I ODËS SË STOMATOLOGËVE TË KOSOVËS

Stafi i Shërbimit Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës ushtrojnë përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Anëtarë të Shërbimit Profesional të Odës së Stomatologëve të Kosovës janë:

Gresa Hashani – Asistente Ekzekutive e Zyrës së Kryetarit të OSK-së
Taulant Bajrami – Ekspert Ligjor
Agron Kabashi – Zyrtar financiar
Mrika Kllokoqi – Asistente Administrative
Albana Gorçaj – Asistente Administrative