ORGANET E ODËS

KUVENDI I ODËS

Kuvendi është organi më i lartë i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron të gjitha të drejtat dhe përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 pë Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Kuvendi i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 55 anëtarë.

Afrim Abazi
Agron Vezgishi
Ajla Zymber Çeshko
Albert Dumani
Arianit Demiri
Arijeta Sahatçiu-Demiri
Arlind Mala
Arlinda Tmava-Dragusha
Astrit Gojani
Baftijar Krasniqi
Bajram Krasniqi
Behar Spahiu
Benein Sharapolli
Blerim Kamberi
Blerim Mehmeti
Bleron Faiku
Blerta Latifi-Xhemajli
Bujar Bekteshi
Burhan Arifi
Dashnor Bukleta
Diana Shehu-Devaja
Driton Krasniqi
Driton Thaçi
Fatmir Gërdellaj
Faton Pula
Fehim Haliti
Fisnik Dafota
Floriana Drejta-Stavileci
Flutura Jusufi
Genc Zenunaj
Getoar Beqiraj
Gëzim Ramadani
Hanemsa Kaymakçi
Ilmi Kryeziu
Jemin Zeqiri
Jeton Gashi
Luljeta Agusholli
Lulzim Kallaba
Mimoza Musliu
Musa Qazimi
Naile Gashi
Naim Drevinja
Nerxhivane Zejnullahu
Nijazi Heta
Nora Leci-Shala
Petrit Loci
Qëndrim Alija
Reshat Mala
Selim Baftiu
Shemsi Bushi
Shkumbin Shllaku
Tefta Mjekiqi-Bislimi
Uran Halimi
Valon Berani
Yll Halimi

KËSHILLI DREJTUES

Këshilli Drejtues është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Këshilli Drejtues i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 11 anëtarë.

Prof. Dr. Blerim Kamberi – Kryesues
Dr. Musa Qazimi – Zv. Kryesues
Dr. Ali Gashi – Anëtar
Dr. Petrit Loci – Anëtar
Dr. Flutura Jusufi – Anëtare
Dr. Fatmir Gërdellaj – Anëtar
Dr. Hanemsa Kaymakçi – Anëtare
Dr. Teuta Bicaj – përfaqësuese e MSH – Anëtare
Dr. Adelinë Lenjani-Osmani – përfaqësuese e MSH – Anëtare
Dr. Valon Kelani – përfaqësues i MSH – Anëtar

KËSHILLI ETIK

Këshilli Etik është organi i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Këshilli Etik i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 5 anëtarë.

Dr. Tefta Mjekiqi Bislimi – Kryetar
Dr. Shkumbin Shllaku – Zv. Kryetar
Dr. Baftijar Krasniqi – Anëtar
Dr. Burhan Arifi – Anëtar
Dr. Ardian Salihu – përfaqësues i MSH – Anëtar

GJYQI I NDERIT I ODËS SË STOMATOLOGËVE TË KOSOVËS

Gjyqi i Nderit është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Gjyqi i Nderit i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 5 anëtarë.

Dr. Jemin Zeqiri – Kryetar
Dr. Behar Spahiu – Zv. Kryetar
Dr. Lulzim Kallaba – Anëtar
Dr. Bleron Faiku – Anëtar
Znj. Hunaida Pasuli – Gjyqtare – Anëtare

PROKURORI DHE ZËVENDËS PROKURORI I ODËS SË STOMATOLOGËVE TË KOSOVËS

Prokurori dhe Zëvendës Prokurori i Odës së Stomatologëve të Kosovës ushtrojnë përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Prokurori dhe Zëvendës Prokurori i Odës së Stomatologëve të Kosovës.

Prof. Asoc. Dr. Ferit Koçani – Prokuror
Dr. Yll Halimi – Zëvendës Prokuror

KËSHILLI MBIKËQYRËS

Këshilli Mbikëqyrës është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Këshilli Mbikëqyrës i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 7 anëtarë.

Dr. Ilmi Kryeziu – Kryetar
Dr. Benein Sharapolli – Zv. Kryetar
Dr. Blerim Mehmeti – Anëtar
Dr. Fisnik Dafota – Anëtar
Dr. Uran Halimi – Anëtar
Dr. Visar Olluri – përfaqësues i MSH – Anëtar

KOMISIONI PËR BUXHET DHE FINANCA TË ODËS SË STOMATOLOGËVE TË KOSOVËS

Komisioni për Buxhet dhe Financa është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Komisioni për Buxhet dhe Financa i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 7 anëtarë.

Afrim Abazi – Kryetar
Luljeta Agusholli – Zv. Kryetar
Naim Drevinja – Anëtar
Driton Thaçi – Anëtar
Gëzim Ramadani – Anëtar
Nora Aliu – Anëtare
Bekim Vitia – Anëtar

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE ETIKE TË ODËS SË STOMATOLOGËVE TË KOSOVËS

Komisioni për Çështje Etike është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Komisioni për Çështje Etike i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 7 anëtarë.

Donika Bajrami-Shabani – Kryetar
Blerta Latifi-Xhemajli – Zv. Kryetar
Mimoza Musliu- Anëtare
Naile Gashi – Anëtare
Jeton Gashi – Anëtar
Nora Leci-Shala – Anëtare
Valon Halili – Anëtar

KOMISIONI PËR EDUKIM SPECIALISTIK TË ODËS SË STOMATOLOGËVE TË KOSOVËS

Komisioni për Edukim Specialistik është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Komisioni për Edukim Specialistik i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 7 anëtarë.

Kastriot Meqa – Kryesues
Dashnor Bukleta – Zv. Kryesues
Genc Zenunaj – Anëtar
Getoar Beqiraj – Anëtar
Tringa Kelmendi – Anëtare
Rina Prokshi – Anëtare
Bajram Krasniqi – Anëtar

KOMISIONI PËR EDUKIM TË VAZHDUESHËM PROFESIONAL

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 7 anëtarë.

Arlinda Dragusha – Kryetar
Valon Berani – Zv. Kryetar
Albert Dumani – Anëtar
Floriana Drejta – Anëtare
Teuta Pustina – Anëtare
Bylbyl Reçica – Anëtar
Bujar Bekteshi – Anëtar

KOMISIONI PËR REGJISTRIM, LICENCIM DHE RI-LICENCIM TË PROFESIONISTËVE SHËNDETËSOR

Komisioni për Regjistrim, Licencim dhe Ri-Licencim të Profesionistëve Shëndetësor Profesional është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Komisioni për Regjistrim, Licencim dhe Ri-licencim i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 7 anëtarë.

Nijazi Heta – Kryetar
Agron Vezgishi – Zv. Kryetar
Qëndrim Alija – Anëtar
Nerxhivane Zejnullahu – Anëtare
Astrit Gojani – Anëtar
Diana Shehu Devaja – Anëtare
Selim Baftiu – Anëtar

KOMISIONI PËR SOLIDARITET DHE NDIHMË RECIPROKE TË ODËS SË STOMATOLOGËVE TË KOSOVËS

Komisioni për Solidaritet dhe Ndihmë Reciproke është organ i Odës së Stomatologëve të Kosovës që ushtron përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Komisioni për Solidaritet dhe Ndihmë Reciproke i Odës së Stomatologëve të Kosovës, përbëhet nga 7 anëtarë.

Arijeta Sahatçiu Gashi – Kryetar
Faton Pula – Zv. Kryetar
Granit Kupina – Anëtar
Driton Krasniqi – Anëtar
Merita Kuçi – Anëtare
Drita Muharremi – Anëtare
Nasuf Gërdellaj – Anëtar

SHËRBIMI PROFESIONAL I ODËS SË STOMATOLOGËVE TË KOSOVËS

Stafi i Shërbimit Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës ushtrojnë përgjegjësitë e parashtruara me Ligjin Nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë dhe me Statutin e OSK-së.

Anëtarë të Shërbimit Profesional të Odës së Stomatologëve të Kosovës janë:

Gresa Hashani – Asistente Ekzekutive e Zyrës së Kryetarit të OSK-së
Taulant Bajrami – Ekspert Ligjor
Mrika Kllokoqi – Asistente Administrative
Albana Gorçaj – Asistente Administrative
Elsa Alshiqi – Zyrtare financiare