Njoftim

1. Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 20.10.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Konferencës ‘’Konferenca ndërkombëtare e shkencave’’, të organizuar nga nga Institucioni i Edukimit të lartë UBT, që do të mbahet me datë: 28-29.10.2022, në Kampusin e UBT-së, e akrediton eventin në fjalë si vijon ;

  • Pjesëmarrja pasive 15 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 10 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Konference.
Nr. kontaktues: +381 38 541 400
E-mail: conferences@ubt-uni.net

 

2. Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 20.10.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit ‘’ Koncepti dhe qasja moderne në trajtimet endodontike me invazion minimal’’., të organizuar nga kompania Neki Dent, që do të mbahet me datë: 29-30.10.2022, në zyrat e Neki Dentit, e akrediton eventin në fjalë si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 9 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 8 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e kësaj Kursi.
Nr. kontaktues: +383 49 157 372
E-mail: nekident.ks@gmail.com

 

3. Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 20.10.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursin ‘’Radiografia në implantologji’’ të organizuar nga kompania Allianz, që do të mbahet me datë: 28-29.10.2022, në Kampusin e UBT-së, e akrediton eventin në fjalë si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 9 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 8 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e kësaj Kursi.
Nr. kontaktues: +383 44 287 957
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com

 

4.Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 20.10.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursin ‘’Zotërimi i terapisë së kanalit të rrënjës me një qasje moderne’’, të organizuar nga kompania Allianz, që do të mbahet me datë: 28-29.10.2022, në Kampusin e UBT-së, e akrediton eventin në fjalë si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 9 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 8 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e kësaj Kursi.
Nr. kontaktues: +383 44 287 957
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com

 

5.Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 20.10.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursin ‘’Mbushjet estetike nga kompoziti Tips&Tricks’’, të organizuar nga kompania Allianz, që do të mbahet me datë: 05.11.2022, në Klan Arena-Zona Industriale Prishtinë, e akrediton eventin në fjalë si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 6 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 5 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e kësaj Kursi.
Nr. kontaktues: +383 44 287 957
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com