Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 15.02.2024, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit “Aplikimi i laserit diode: Mundësia e trajtimit minimalisht invaziv”, të organizuar nga NTP Allianz, që do të mbahet me datë: 24.02.2024 në Prishtinë, morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Kursit poentohet si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 6 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 5 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kursi
Nr. kontaktues: +383 44 287 957
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com