Revista e Stomatologëve të Kosovës

2022, Vëllimi 1, Nr. 2

S. Nr.

1

Titulli dhe Emri i Autorit

Relacioni i dëmtimeve traumatike dentare me faktorët dentarë

Çeljana Toti, Almiro Gurakuqi, Marialena Stefani, Gerta Kaçani, Etleva Droboniku, Dorjan Hysi

DOI: https://doi.org/10.59138/wbxtjjgzlcujb

 

2

Vlerësimi i vetive obturuese të pastës Apexit® dhe Pulp Canal Sealer®

Tringa Kelmendi, Donika Bajrami-Shabani, Blerim Kamberi

DOI: https://doi.org/10.59138/ulawzivdqcuwr

 

3

Vlerësimi i stresit të shfaqur në nofullën e sipërme nga vidat ortodontike nga çeliku dhe zirkoni

Amir Mamusha, Sevil Akkaya

DOI: https://doi.org/10.59138/tfmlgcffnvdsb

 

4

Strategjia e promovimit shëndetësor oral në Republikën e Kosovës

Agim Begzati

DOI: https://doi.org/10.59138/gpltdhoejpgyp

 

5

Aplikimi i printimit tredimensional në terapinë protetike me implante

Hrvoje Pezo, Sandra Stetic, Stanislava Senzel, Robert Celic

DOIhttps://doi.org/10.59138/rikwcacqcdtrh

 

6

Analiza e shablloneve të kafshimit në artikulator

Sanja Stefancic, Mirela Maver Biscanin

DOI: https://doi.org/10.59138/haezigymvsufj

 

7

Efekti-X dhe domosdoshmëria për trajtim të sërishëm ortodontik

Krenare Agani, Genta Agani Sabah, Korab Agani, Jeta Kiseri Kubati, Arijeta Sllamniku

DOI: https://doi.org/10.59138/ixqpikozlinjy

 

8

Trajtimi konservativ jokirurgjik i sëmundjeve parodontale

Mirlinda Sopi Krasniqi, Kastriot Meqa

DOI: https://doi.org/10.59138/nfcflqdjtbklk

 

9

Protezat parciale termoplastike

Teuta Bicaj

DOI: https://doi.org/10.59138/nwdpszqazcdfa

 

10

Alveoliti në praktikën stomatologjike

Vjosa Hamiti-Krasniqi

DOI: https://doi.org/10.59138/gpimcdfsqvmqt

 

11

Aplikimi i laserit Er:YAG në fushën e endodoncisë

Agime Dragidella Teneqja, Mira Jankulovska

DOI: https://doi.org/10.59138/impdzxtgygfxp

 

12

Ortodoncia në aspektin e teknologjsë bashkëkohore

Nora Aliu

DOI: https://doi.org/10.59138/xtdqqmkaphccl