Kërkesë drejtuar Ministrit të Shëndetësisë për bashkërendim lidhur me zbatimin e kompetencave ligjore të paushtruara nga Odat e Profesionalistëve Shëndetësorë

Odat e profesionistëve shëndetësorë kanë kërkuar nga Ministri i Shëndetësisë që të zbatohen edhe ato kompetenca ligjore të paushtruara deri më tani nga odat përkatëse.

Për më tepër klikoni vegëzën e mëposhtme:

Kërkese për bashkërendim lidhur me zbatimin e kompetencave ligjore të OPSH-ve