KQZ SHPALL REZULTATET PRELIMINARE NGA ZGJEDHJET PËR ANËTAR TË KUVENDIT TË OSK-SË

Pas përfundimit të procesit zgjedhor dhe pranimit të raporteve nga Njësitë Zgjedhore, KQZ publikon rezultatet preliminare nga zgjedhjet për anëtar të Kuvendit të OSK-së.

Palët e pakënaqura me rezultatin e publikuar mund të paraqesin ankesën në KQZ deri me datë 23.03.2023 ora 20:00, përmes email adresës: kqzosk2023@gmail.com

Listat mund t’i shkarkoni këtu: