Ligjeratë profesionale në QKMF Gjakovë

Sot, me datë 05.05.2022, në QKMF Gjakovë u mbajt ligjërata profesionale me temë:
“FATI I DHËMBËVE TË TRAUMATIZUAR”, nga Dr Munib Pozhegu specialist i kirurgjisë orale.

Dr.Pozhegu prezantoi rastet e trajtuara në praktikën klinike, me theks të vecant me avulzion më të shkurtër kohor, si dhe rastet me avulzion më të gjatë kohor.

Gjatë prezantimit pjesëmarrësit u njoftuan me procedurat e trajtimit të dhëmbëve të traumatizuar si dhe mënyrat e ruajtjes dhe trajtimit të dhëmbit të avulzuar.