Njoftim

Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 06.05.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit ‘’Përparimi dhe cementimi i restaurimeve pa përmbajtje metali tek dhëmbët natyral dhe tek implantet’’,të organizuar nga kompania Allianz, që do të mbahet me datë: 13-14.05.2022, në Hotel Lake Side Prizren, e akrediton eventin në fjalë si vijon:
– Pjesëmarrja aktive 6 pikë
– Pjesëmarrja pasive 5 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kursi.
Nr. kontaktues: +383 44 287 957
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com

Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 06.05.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit ‘‘Menagjimi i indeve te buta dhe të forta, vendosja e implantit për proteza në anën e përparme. Zona e rrezikut – Kirurgjia implantuese dhe procedurat e transplantit të kockës në mandibulen e pasme’’, të organizuar nga kompania Neki Dent, që do të mbahet me datë: 07.05.2022, në Hotel Venus, e akrediton eventin në fjalë si vijon:
– Pjesëmarrja aktive 6 pikë
– Pjesëmarrja pasive 5 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij kursi.
Nr. kontaktues: +383 49 157 372
E-mail: nekident.ks@gmail.com

Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 06.05.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit ‘’Koncepti dhe qasja modern në trajtimet endodntike me invazion minimal’’, të organizuar nga kompania Neki Dent, që do të mbahet me datë: 21-22.05.2022, në Arbëri, Rruga: Ahmet Krasniqi në zyrat e Neki Dentit, e akrediton eventin në fjalë si vijon:
– Pjesëmarrja aktive 9 pikë
– Pjesëmarrja pasive 8 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij kursi.
Nr. kontaktues: +383 49 157 372
E-mail: nekident.ks@gmail.com

Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 06.05.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Simpoziumit ‘’DITA BOTËRORE E ORTODONCISË’’, të organizuar nga Shoqata e Ortodonteve të Kosovës që do të mbahet me datë: 21.05.2022, në Hotel Emerald Prishinë, e akrediton eventin në fjalë si vijon:
– Pjesëmarrja aktive 5 pikë
– Pjesëmarrja pasive 3 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Simpoziumit.
Nr. kontaktues: +383 44 344 416
E-mail: dr.venera@hotmail.com