Lista e Anëtarëve të OSK-së

Oda e Stomatologëve të Kosovës, pas krijimit të Data Bazës së të dhënave për Stomatologët e Republikës së Kosovës, nxjerr Listën e Anëtarëve nga Regjistri i OSK-së.

Vërejtje: Të gjithë Stomatologët të cilët nuk gjenden në këtë listë, duhet të lajmërohen pranë Shërbimit Administrativ të OSK-së për të kryer procedurat e duhura për anëtarësim.

Lista do të përditësohet sipas dinamikës së Anëtarësimit. Për cdo informatë shtesë ju lutemi kontaktoni Shërbimin Administrativ të OSK-së në numrin e telefonit +383 45 240 588, ose e-mail adresën info@osk-6f6ed0.ingress-bonde.easywp.com

Në linkun e mëposhtëm gjeni Listën e Anëtarëve në Regjistrin e OSK-së.

Lista e anëtarëve të OSK-së