Listat përfundimtare të votuesve në Njësitë Zgjedhore

Të nderuar anëtarë,

KQZ në mbledhjen e mbajtur me datë 27/02/2023 ka certifikuar listat përfundimtare votuese të Njësive zgjedhore dhe numrin e anëtarëve në përbërjen e Kuvendit të OSK-së, të legjislaturës së III-të për mandatin 2023-2027.

Në linkun e mëposhtëm gjeni listat përfundimtare të votuesve për zgjedhjet e Kuvendit të OSK-së.

– Njësia Zgjedhore 01 Prishtinë
– Njësia Zgjedhore 02 Prizren
– Njësia Zgjedhore 03 Pejë
– Njësia Zgjedhore 04 Gjakovë
– Njësia Zgjedhore 05 Gjilan
– Njësia Zgjedhore 06 Ferizaj
– Njësia Zgjedhore 07 Mitrovicë
– Njësia Zgjedhore 08 QKSUK me Klinikën e Kirurgjisë Maksillofaciale


Në linkun e mëposhtëm gjeni vendimin për certifikimin e Njësive Zgjedhore:
– Prishtinë
– Prizren
– Pejë
– Gjakovë
– Gjilan
– Ferizaj
– Mitrovicë
– QKSUK me Klinikën e Kirurgjisë Maksillofaciale