NJOFTIM PËR LISTAT PRELIMINARE TË VOTUESVE NË NJËSITË ZGJEDHORE

Të nderuar anëtarë,

Sot, me datë 22.02.2023, KQZ ka miratuar Listat preliminare të votuesve të Njësive përkatëse zgjedhore. Se në cilën Njësi zgjedhore do të votoni, klikoni në linkun e mëposhtëm:

– Njësia Zgjedhore e Prishtinës
– Njësia Zgjedhore e Prizrenit
– Njësia Zgjedhore e Pejës
– Njësia Zgjedhore e Gjakovës
– Njësia Zgjedhore e Gjilanit
– Njësia Zgjedhore e Ferizajit
– Njësia Zgjedhore e Mitrovicës
– Njësia Zgjedhore QKSUK me Klinikën e Kirurgjisë Maksillofaciale

Të gjithë personat të cilët nuk janë përfshirë në Listën preliminare të Votuesve të Njësisië përkatëse zgjedhore, kanë të drejtë që të paraqesin ankesë apo të bëjnë kërkesë për ndryshimin e Njësisë zgjedhore në afat prej dyzet e tetë (48) orëve nga ora e publikimit të kësaj liste (e premte 24.02.2023 ora 13.00).

Ankesën apo kërkesën për ndryshim të Njësisë zgjedhore mund ta bëni në email adresën: kqzosk2023@gmail.com

Kërkesës për ndryshim të Njësisë zgjedhore duhet t’i bashkangjitni edhe dëshmitë përkatëse, për ndrrimin e vendbanimit, apo Institucionin ku ushtroni kujdesin shëndetësor.

Për më shumë informata, lidhur me çdo paqartësi mund të kontaktoni edhe përmes nr. Tel 045 240 588.