Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 08.03.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit

‘’Preparimi dhe cementimi i restaurimeve pa përmbajtje metali tek dhëmbët natyral dhe tek implantet’’

të organizuar nga kompania NTP ALLIANZ, që do të mbahet me datë: 12-13.03.2022, në Hotel Emerald Prishtinë, e akrediton eventin në fjalë si vijon:

Pjesëmarrja aktive 9 pikë
Pjesëmarrja pasive 8 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij kursi.
Nr. kontaktues: +383 49 131 798
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com