Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 08.03.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Workshop-it në ortodoncinë fikse
‘’Trajtimi i klasës II/I dento-alveolare’’
të organizuar nga kompania NTP ALLIANZ, që do të mbahet me datë: 25-26.03.2022, në Hotel Emerald Prishtinë, e akrediton eventin në fjalë si vijon:
Pjesëmarrja aktive 9 pikë
Pjesëmarrja pasive 8 pikë
Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij workshop-i.
Nr. kontaktues: +383 49 131 798
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com