Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 14.04.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kongresi ‘’Kongresi i VIII-të Mbarëkombëtar i Stomatologjisë’’, të organizuar nga Shoqata e Stomatologëve të Kosovës që do të mbahet me datë: 13-14.05.2022, në Vërmicë, Prizren, e akrediton eventin në fjalë si vijon:

– Pjesëmarrja aktive 15 pikë
– Pjesëmarrja pasive 10 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kongresi.