Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 26.08.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kongresit ‘’Kongresi i parë ndërkombëtar i Stomatologjisë ‘’Prishtina Dental Weekend’’, të organizuar nga IPAL ‘’Kolegji AAB’’, që do të mbahet me datë: 23-25.09.2022, në Hotel Emerald Prishtinë, e akrediton eventin në fjalë si vijon:

Pjesëmarrja aktive 15 pikë
Pjesëmarrja pasive 10 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kongresi.

Nr. kontaktues: +383 48 377 796
E-mail: prishtinadentalweekend@gmail.com