Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29.11.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit ”Trajnim me produktet e sistemit te implanteve BEGO”, të organizuar nga Med Group, që do të mbahet me datë: 14-15.12.2022, në Gjermani, e akrediton eventin në fjalë si vijon;

  • Pjesëmarrja aktive 9 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 8 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kursi.
Nr. kontaktues: +381 45 602 451
E-mail: emrah.namoni@medgroup-ks.com