Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 27.12.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit ‘’Maskerinat nga diagnoza në trajtim’’, të organizuar nga Bi Medical SHPK, që do të mbahet me datë: 22.01.2023, në Klan Arena në Prishtinë, e akrediton eventin në fjalë si vijon;

  • Pjesëmarrja aktive 6 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 5 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kursi.
Nr. kontaktues: +383 49 100 831
E-mail: info@bimedical-rks.com