Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 14.03.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit ‘’Përmirësoni aftësitë tuaja endodontike’’, të organizuar nga NTP Allianz, që do të mbahet me datë: 31.03.2023-01.04.2023, në Klan Arena në Prishtinë, morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Kursit poentohet si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 9 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 8 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kursi.
Nr. kontaktues: +383 44 287 957
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com

Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 14.03.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit ‘’Pikat kyqe në marrjen e masës së saktë tek protezat me implante’’, të organizuar nga NTP Allianz, që do të mbahet me datë: 25.03.2023, në Klan Arena në Prishtinë, morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Kursit poentohet si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 6 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 5 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kursi.
Nr. kontaktues: +383 44 287 957
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com

Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 14.03.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kongresit ‘’Kongresi i dytë ndërkombëtar i Stomatologjisë ndërkombëtare e shkencave’’, të organizuar nga Kolegji AAB, që do të mbahet me datë: 5-7.05.2023, në Klan Arena në Prishtinë morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Kongresit poentohet si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 25 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 20 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e kësaj Kongresi.
Nr. kontaktues: +383 48 377 796
E-mail: prishtinadentalweekend@gmail.com

Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 14.03.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit ‘’PRF. FROM DENTISTRY TO AESTHETIC’’, të organizuar nga BHC Institute, që do të mbahet me datë: 08.04.2023, në Hotel Emerald Prishtinë, morri këtë vendim :

Vlerësimi preliminar i Kursit poentohet si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 6 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 5 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kursi.
Nr. kontaktues: +383 44 272 787, +383 45 931 881
E-mail: info@bhc-institute.com