Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 22.10.2020, pas vlerësimit të dokumentacionit të pranuar nga Institucioni i Edukimit të lartë, UBT, për akreditimin e konferencës

‘’Konferencë ndërkombëtar e Shkencave Stomatologjike’’

që do të mbahet me datë: 30-31 Tetor 2020, e akrediton eventin në fjalë si vijon:
Pjesëmarrja aktive 15 pikë
Pjesëmarrja pasive 10 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e kësaj Konference.
Nr. kontaktues: +381 38 541 400
E-mail:  conferences@ubt-uni.net

Web: https://www.facebook.com/153583318026281/posts/3675995009118410/