Njoftim

Me datë 13.04.2023, në ora 13:00 në QKMF Gjakovë, do të mbahet ligjërata me temë: “Planifikimi i protezës së skeletuar tek padhëmbësia parciale’’ nga Dr.Sc. Linda Dula, Specialiste e Protetikës Stomatologjike.
Kjo ligjëratë, vlerësohet me 8 pikë kredituese për pjesëmarrje aktive dhe 5 pikë kredituese për pjesëmarrje pasive.