Njoftim

Me datë 25.04.2023, në ora 13:00 në QKMF Gjilan, do të mbahet ligjërata me temë: “Ndërhyrjet kirurgjike mikogingivale dhe parodontale me dioda laser’’ nga Prof. Asoc.Dr. Fatmir Dragidella, Specialist i Sëmundjeve të Gojës dhe Dhëmbit.

Kjo ligjëratë, vlerësohet me 8 pikë kredituese për pjesëmarrje aktive dhe 5 pikë kredituese për pjesëmarrje pasive.