Njoftim

Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 20.04.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit ‘’Radiografia në implantologji’’, të organizuar nga NTP Allianz, që do të mbahet me datë: 05.05.2023, në Klan Arena në Prishtinë, morri këtë vendim;
Vlerësimi preliminar i Kursit poentohet si vijon:
  • Pjesëmarrja aktive 6 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 5 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kursi.
Nr. kontaktues: +383 44 287 957
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com

 

Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 20.04.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Trajnimit-seminarit ‘’Sistemi i maskerinave FAS-Harku i vërtetë i mbylljes  rezultatet më të mira me numër më të vogël të maskerinave’’të organizuar nga NTP Allianz, që do të mbahet me datë: 06.05.2023, në Klan Arena në Prishtinë, morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Trajnimit poentohet si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 6 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 5 pikë
Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Trajnimi-seminari.
Nr. kontaktues: +383 44 287 957
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com

 

Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 20.04.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e  Ligjëratës teorike me punë praktike ‘’Menaxhimi kirurgjik i indeve të buta dhe të forta’’ të organizuar nga Aseps Medical Sh.p.k, që do të mbahet me datë: 06.05.2023, në Hotel Four Points by Sheraton Prishtinë, morri këtë vendim;
Vlerësimi preliminar i Ligjëratës poentohet si vijon:
  • Pjesëmarrja aktive  6 pikë
  • Pjesëmarrja pasive  5 pikë
Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e kësaj Ligjërate.
Nr. kontaktues: +383 49 174 912
E-mail: adhurim.muriqi@asepsmedical.com

 

Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 20.04.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Konferencës ‘’Dita Botërore e Ortodoncisë’’, të organizuar nga Shoqata e Ortodonteve të Kosovës, që do të mbahet me datë: 20.05.2023, në Klan Arena në Prishtinë, morri këtë vendim;
Vlerësimi preliminar i Konferencës poentohet si vijon:
  • Pjesëmarrja aktive 15 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 10 pikë
Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e kësaj Konference.
Nr. kontaktues: +383 44 127 111
E-mail: shodk2022@gmail.com