Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 10.07.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Konferencës ‘’Konferenca e dytë e Shoqatës së Endodonteve të Kosovës-me pjesëmarrje ndërkombëtare’’, të organizuar nga Shoqata e Endodontëve të Kosovës në bashkëpunim me Shoqatën e Stomatologëve të Kosovës dhe Odën e Stomatologëve të Kosovës, që do të mbahet me datë: 22-23.09.2023, në Hotel Venus, morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Konferencës poentohet si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 15 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 10 pikë

 

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e kësaj Konference
Nr. kontaktues: +383 44 193 002
E-mail: shoqataendoks@gmail.com