Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 07.09.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit “Menaxhimi i emergjencave në stomatologji/ Basil Life Support’’, të organizuar nga Ana Pharmaceuticals dhe Kosovo Resuscitation Society, që do të mbahet me datë: 23.09.2023, në Prishtinë, morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Kursit poentohet si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 6 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 5 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kursi
Nr. kontaktues: +383 48 631 959
E-mail: berat.fazliu21@gmail.com