OMK dhe OSK – Nënshkruhet Memorandum bashkëpunimi

 

Me datë 16.05.2019 është nënshkuar memorandum i bashkëpunimit ndërmjet Odës së Mjekëve të Kosovës. Dhe Odës së Stomatologëve të Kosovës.

Palët shprehen vullnetin e tyre për bashkëpunim të qendrueshëm sipas fushave përkatëse, duke e konsideruar të domosdoshëm këtë bashkëpunim për rritjen dhe përmirësimin e standardeve dhe cilësisë së kujdesit Shëndetësor.

Palët poashtu u dakorduan për ngritjen e grupeve të përbashkëta të kontrollit për zbatimin e standarteve ligjore dhe etiko-morale nga ana e mjekëve dhe stomatologëve në institucionert publike dhe private.

Memorandum bashkëpunimi mes OSK-OMK