PROGRAMI I LIGJËRATAVE PROFESIONALE PËR VITIN 2022

Oda e Stomatologëve të Kosovës ka përgatitur planin dhe programin e ligjëratave në 7 QKMF (Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Gjilan, Gjakovë dhe Ferizaj) për vitin 2022 në kuadër të aktiviteteve të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional.

Komisioni për EVP ka akredituar programin në fjalë konform Rregullores për EVP, gjegjësisht Shtojcës 2- Vlerësimi i aktiviteteve të EVP sipas pikëve kredituese.

Programi i ligjëratave për EVP 2022