N j o f t i m

Të nderuar anëtarë të OSK-së,

Këshilli Drejtues i Odës së Stomatologëve të Kosovës në mbledhjen e mbajtur me 10.06.2020 ka marr Vendim:

I. Të gjithë anëtarët e OSK-së lirohen nga plotësimi i kriterit të paraparë për pikët kredituese për pjesëmarrje në aktivitetet e EVP-së për vitin 2020. Për më shumë klikoni linkun e mëposhtëm:

https://osk-ks.org/wp-content/uploads/2020/06/Vendim-per-lirimin-nga-kriteri-20-pikesh-EVP.pdf

II. Për shtyrjen e afatit të pagesës së taksës administrative të anëtarësimit për vitin 2020, deri në datën 01 tetor 2020. Për më shumë klikoni linkun e mëposhtëm:

https://osk-ks.org/wp-content/uploads/2020/06/Vendim-per-shtyerjen-e-afatit-te-pageses.pdf

III. Lista e stomatologëve për pagesë të anëtarësisë për vitin 2020. Për më shumë klikoni linkun e mëposhtëm:

https://osk-ks.org/wp-content/uploads/2020/06/Lista-e-stomatologëve-për-pagesë-të-anëtarësisë-për-vitin-2020.pdf