ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E OSK-SË

Të nderuar anëtarë,

Kuvendi i Odës së Stomatologëve të Kosovës sot, me datë 15 shkurt 2023 ka shpallur zgjedhjet për mandatin e III- të të Kuvendit të OSK-së.

Zgjedhjet do të mbahen më 22 mars 2023.

Për hapat e mëtutjeshme të procesit zgjedhor, Komisioni Qendror Zgjedhor do t’ju informojë në kohën e duhur.