Vendimi i të përzgjedhurve për përkrahje financiare të punimeve shkencore

Oda e Stomatologëve të Kosovës me qëllim të stimulimit si dhe promovimit të shkencës të realizuar nga anëtarët e saj, e që janë vlerësuar dhe botuar në revistat prestigjioze kredibile ndërkombëtare, nxorri këtë vendim për përzgjedhjen e përfituesve për përkrahje financiare të punimeve shkencore, të publikuara në vitin 2022.

PDF