Akreditimi i Konferencës së Katërt Stomatologjike nga Oda e Infermierëve të Kosovës

Njoftohen Infermieret dhe Teknikët Dentarë se Konferenca e Katërt Stomatologjike e cila organizohet nga Oda e Stomatologëve të Kosovës është akredituar nga Oda e Infermierëve të Kosovës (Nr. i Vendimit 965 të dt.18.10.2019) si në vijim:

Pjesëmarrja pasive: 15 pikë akredituese