L A J M Ë R I M

Lajmërohen të gjithë stomatologët, teknikët dentarë, infermierët dhe studentët të cilët kanë bërë pagesën e regjistrimit, por të cilët nuk kanë marrë certifikatë për pjesëmarrje në Konferencën e IV-të Stomatologjike, Oda e Stomatologëve të Kosovës do t’ju njoftojë në lidhje me tërheqjen e certifikatave sapo ato të jenë gati.