Lista preliminare e Vëzhguesve të Akredituar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

KQZ, në mbledhjen e datës 10.03.2023 sipas rekomandimeve të Sekretariatit të KQZ-së për propozimet për vëzhgues të propozuar nga kandidatët për zgjedhjet e Kuvendit të OSK-së, pas shqyrtimit dhe trajtimit të secilit propozim veç e veç, në mbështetje të Nenit 61 të Rregullores pë Zgjedhjen e organeve të OSK-së publikon Listën preliminare të Vëzhguesve.

Lista preliminare e vëzhguesve.pdf