PROGRAMI I LIGJËRATAVE PROFESIONALE PËR VITIN 2023 – CIKLI I PARË

Oda e Stomatologëve të Kosovës ka përgatitur planin dhe programin e ligjëratave në 7 QKMF (Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Gjilan, Gjakovë dhe Ferizaj) për vitin 2023 në kuadër të aktiviteteve të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional.

Ju rikujtojmë se ligjeratat profesionale të organizuara nga OSK, vlerësohen me 8 pikë kredituese për pjesëmarrje aktive dhe 5 pikë kredituese për pjesëmarrje pasive.