N J O F T I M

Njoftohen stomatologët e poshtëshënuar të cilët nuk kanë bërë pagesën e anëtarësisë për vitin 2019 (50 euro pagesa vjetore), se afati përfundimtar i pagesës së anëtarësisë është data 27.01.2020.

1 Anila Hetemi
2 Fisnik Muja
3 Nijazi Kastrati
4 Visar Disha
5 Valentina Sylejmani
6 Erhan Uka
7 Hajdin Sopaj
8 Othman Tërshani
9 Naim Hoxha
10 Artë Selmanaj
11 Armir Vuҫiterna
12 Kosovare Dragusha
13 Shkelzen Emini
14 Besian Çerkini
15 Gërshetza Ismajli
16 Albert Bacaj
17 Rizah Jashanica
18 Latif Shaqiri
19 Dugagjin Sokoli
20 Blerta Axhemi-Xhaferi
21 Valdet Lajqi
22 Fortuna Xërxa
23 Muhamet Selmani
24 Teuta Latifi
25 Arbënore Fetaj-Shala
26 Hilda Uruqi
27 Arta Reҫica-Ibrahimi
28 Fuad Ramadani
29 Narcis Alibegu
30 Fian Dervisi
31 Vjendita Millaku
32 Petrit Hoxha
33 Agon Asllani
34 Ilir Berisha
35 Arbër Mulliqi
36 Drenica Bashkurti
37 Pashtrik Morina
38 Valdete Feka
39 Rasim Sefiu
40 Blerina Azizi