Njoftim lidhur me Regjstrin e licencave valide të lëshuara nga OSK

Ngritja e transparencës dhe llogaridhënia për punë ka qenë një ndër objektivat kryesore të OSK-së. Në vazhdën e kësaj përgjegjësie, sot ne po publikojmë për anëtarët e Odës si dhe pë publikun e gjërë Regjistrin e licencave valide të lëshuara nga OSK.

 

Vërejtje: Stomatologët që nuk janë të përfshirë në këtë regjistër duhet të lajmërohen në administratën e OSK-së.