Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 26.10.2021, pas vlerësimit të dokumentacionit të pranuar nga Institucioni i Edukimit të lartë, UBT, për akreditimin e ‘’Konferencës ndërkombëtare të Shkencave Stomatologjike’’ që do të mbahet me datë: 29-30 Tetor 2021, e akrediton eventin në fjalë si vijon:
Pjesëmarrja aktive 9 pikë
Pjesëmarrja pasive 6 pikë
Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e kësaj Konference.
Nr. kontaktues: +381 38 541 400
E-mail:   ic.ds@ubt-uni.net