Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur me 18.01.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e kursit ‘’Veneers dhe roli i tyre në stomatologjinë estetike’’ që do të mbahet me datë: 29.01.2022 dhe 05.02.2022, e akrediton eventin në fjalë si vijon:
Pjesëmarrja aktive 6 pikë
Pjesëmarrja pasive 5 pikë
Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij kursi.
Nr. kontaktues: +383 44 997 114
E-mail:  amamusha@gmail.com