Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 03.06.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit ‘’Implantologjia prej A deri në Z’’, të organizuar nga kompania Allianz, që do të mbahet me datë: 09-10.07.2022, në Hotel Sharri Prevallë, e akrediton eventin në fjalë si vijon:

– Pjesëmarrja aktive 9 pikë
– Pjesëmarrja pasive 8 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kursi
Nr. kontaktues: +383 44 287 957
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com