Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 03.06.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Konferencës ‘’Promovimi i shëndetit oral te fëmijët e Kosovës’’, të organizuar nga Shoqata Pediatrike dhe Preventive e Kosovës në bashkëpunim me Odën e Stomatologëve të Kosovës, që do të mbahet me datë: 22-24.06.2022, e akrediton eventin në fjalë si vijon:

– Pjesëmarrja aktive 12 pikë
– Pjesëmarrja pasive 7 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e kësaj Konference.
Nr. kontaktues: +383 44 124 092
E-mail: shspk@gmail.com